Skip to main content

TVANGSFJERNELSE

Tvangsfjernelse er et andet ord for at man anbringer et barn udenfor hjemmet – enten på en institution eller i en plejefamilie.

For et barn er dette en meget stor – og normalt traumatisk – oplevelse og som forælder kan man næppe komme ud for noget værre, end at ens børn bliver tvangsfjernet.

Skulle du komme i en situation, hvor dette er en risiko – eller måske allerede sket - er det vigtigt, at du får kvalificeret hjælp og støtte, så en tvangsfjernelse kun sker, hvor der ikke er tvivl om, at det er det bedste for barnet.

Tvangfjernelse


De store følelsesmæssige problemer, som en tvangsfjernelse indebærer, kan betyde at man mister overblikket og ikke er opmærksom på, hvilke rettigheder man har, hvornår man kan klage og hvordan man i det hele taget skal forholde sig.

Med den rigtige hjælp vil dine chancer for at undgå tvangsfjernelse, eller for at det tvangsfjernede barn kan komme hjem igen, blive meget større.

Råd inden tvangsfjernelse

Ofte sker der det, at kommunen overtaler forældrene til en såkaldt "frivillig anbringelse". Nogle forældre føler sig presset, hvis kommunen siger, at alternativet til en frivillig anbringelse vil være en tvangsanbringelse, og det lyder jo mindre rart.

Realiteten er, at det virker på samme måde, og det er ikke mere ubehageligt for barn eller forældre, hvis der er tale om en tvangsmæssig anbringelse i stedet for en frivillig anbringelse. Der er den samme ret til samvær med barnet. Accepter derfor kun en frivillig anbringelse, hvis du selv mener at det er det bedste for barnet.

Hvis du skal til møde hos kommunen, fordi kommunen er bekymret for dit barns trivsel, sundhed og udvikling, er det godt at være forberedt. Her kan den rigtige hjælp betyde, at sagen ikke slet ikke udvikler sig til en tvangsfjernelse, og det vil derfor være godt at kontakte en advokat allerede forud for et sådant møde hos kommunen.

Du har krav på at få kopi af alle de papirer, der er i sagen (det kaldes akt-indsigt). Du kan allerede inden et møde hos kommunen bede om at få en kopi af disse papirer og du kan også få kopi af de senere papirer, der løbende kommer til. Du skal bare bede sagsbehandleren i kommunen om aktindsigt. Får du ikke aktindsigt, skal du kræve det skriftligt. Det vil være fint, hvis du tager alle de papirer, som du kan få hos kommunen, med til et møde hos advokaten.

Genbehandlingsfrist

Hvis et barn tvangsanbringes, sker det normalt den første gang for en periode på 1 år. Derefter skal sagen på ny forelægges for Børn og unge-udvalget, hvis kommunen ønsker tvangsanbringelsen forlænget. Hvis Børn og unge-udvalget forlænger tvangsanbringelsen, sker det normalt for en periode på 2 år.

Hvis forældrene først har givet tilladelse til en frivillig anbringelse, og derefter fortryder og beder om at få barnet hjem igen, kan man risikere, at kommunen så ønsker at erstatte den frivillige anbringelse med en tvangsanbringelse, og i så fald er der normalt en genbehandlingsfrist på 2 år – også selv om den første anbringelse uden for hjemmet var frivillig.

Hvis der er klaget over Børn og  unge-udvalgets afgørelse, regnes genbehandlingsfristen fra den endelige afgørelse, og det vil sige fra Ankestyrelsens afgørelse eller den endelige dom.

Klagemuligheder

I de fleste tilfælde starter en tvangsanbringelse med, at socialforvaltningen beder kommunens Børn og unge-udvalg om at træffe afgørelse om det.

Hvis Børn og unge-udvalget beslutter, at dit barn skal tvangsfjernes, kan denne afgørelse påklages til Ankestyrelsen.

Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter Børn og unge-udvalgets afgørelse.

Hvis Ankestyrelsen ikke ændrer Børn og unge-udvalgets afgørelse, kan sagen indbringes for domstolene, der kan ændre Ankestyrelsens beslutning.

Gratis retshjælp

Du har som forælder – og hvis du er et barn over 12 år – ret til gratis advokathjælp, når sagen skal behandles i Børn og ungeu-dvalget, ved Ankestyrelsen eller ved domstolene. Du bestemmer selv, hvem du vil have beskikket som advokat.

Som advokat har jeg tavshedspligt, og det du fortæller mig, må ikke videregive til andre. Som advokat for dig skal jeg varetage dine - og kun dine - interesser i tvangsfjernelsessagen.

Jeg har speciale bl.a. i tvangsfjernelse, og da jeg har møderet for Landsret og Højesteret kan jeg hjælpe dig gennem hele forløbet og over hele landet.

Det handler ikke kun om love og regler, men også om at vide, hvad kommunen normalt lægger vægt på, og om man selv kan gøre noget for at forbedre barnets situation, så en tvangsfjernelse måske ikke bliver aktuel. Det er vigtigt at man ikke forholder sig passiv, men aktivt forsøger at påvirke situationen.

Kontakt

Hvis du ønsker min hjælp i en sag om tvangsfjernelse, eller du ønsker rådgivning herom, så ring mig tlf. nr. 3315 0102 eller send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.