Skip to main content

HANS MOGENSEN
Advokat (H)

Profil

  • Selvstændig advokat i 1985
  • Møderet for Landsret i 1989
  • Møderet for Højesteret i 1994
  • Optaget på liste de notoriété du Barreau (advokatliste) ved den franske ambassade i Danmark
  • Medlem af Udlændingenævnet i perioden 2013-2020
  • Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater
  • Dansk og fransk statsborger
  • Udnævnt som rådgivende advokat ved den schweiziske ambassade i Danmark
  • Medlem af Flygtningenævnet (2014-2021) og Flygtningenævnets koordinationsudvalg (2020-2021)

Kompetencer

Hjemmesidens beskrivelse af mine arbejdsområder afspejler naturligvis mine kompetencer, og hvad jeg primært beskæftiger mig med.

Desuden har jeg en stor erfaring indenfor udlændingeret, og efter at jeg har siddet 8 år som medlem af henholdsvis Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, som er den maksimale periode efter loven, kan jeg nu igen som advokat behandle sager, der kan indbringes for disse nævn.

Gennem mit arbejde har jeg også haft berøring med andre sagsområder, som f. eks. overdragelse af ejendomsselskaber og entrepriseret.

Sprog

Dansk, engelsk og fransk, skriftligt og mundtligt på forhandlingsniveau.
Tysk og de øvrige skandinaviske sprog: godt kommunikationsniveau.